Pediatrics Department Staff

Teaching Staff

Document
Dr. Anant Ganpat Bendale Professor  09/11/2015
Dr. Jeevan Madhav Kulkarni  19/12/2007
Dr. Sanjay Pundalik Baviskar  23/05/2009
Dr. Mohammed Ajaz Mohad Haneef Shaikh  03/02/2010
Dr. Rajendra Hiralal Bedmutha Asso. Professor  08/01/2014
Dr. Umakant Janardhan Anekar  26/06/2021
Dr. Nishad Yashwant Patil 14/12/2015
Dr. Suyog Banduji Tanniwar 02/02/2017
Dr. Samir Umesh Khanapurkar Assist. Professor  04/07/2016
Dr. Atul Chudaman Chaudhary  07/01/2009
Dr. Dipali Amol Kothalkar  14/11/2016
Dr. Abhijit Anil Patil  09/10/2017
Dr. Gajanan Madhukar Sirsat  14/12/2016
Dr. Rekha Kalyansing Patil  12/07/2021

Non Teaching Staff

Document
Mrs. Sandhya Narendra Nhavi  Technician Assistant Technician
Mr. Nilesh Ashok Narkhede  Technician
Mr. Bhagwan Anna Patil Laboratory Attendent
Mr. Ananda Vishnu Chaudhari Store Keeper
Mrs. Lalita Narendra Bhirud Steno-Typist
Mr. Pravin P. Kolhe Record Clerk
Mr. Javed Navab Patel Social Worker

Teaching Staff

Non Teaching Staff