Ophthalmology Department Staff

Teaching Staff

Document
Dr. Narayan Sadashiv Arvikar Professor  15/04/2008
Dr Kiran Martand Bhirud  15/12/2007
Dr. Omprakash Dinkar Chaudhari  17/12/2007
Dr. Anup Suresh Yewale  25/08/2008
Dr. Darshana Pankaj Shah Asso. Professor  08/08/2011
Dr. Pankaj Vitthal Shah Asso. Professor  08/08/2011
Dr. Rajendra Motiram Patil Assist. Professor  01/02/2013
Dr. Renuka Nilesh Patil  23/07/2013
Dr. Rashmi Akshay Sarode  06/03/2017
Dr. Shailesh Suresh Chhajed  07/07/2015
Dr. Rahul Anil Nehete  14/12/2016
Dr. Ashwini Patil  08/02/2019
Dr. Madhuri Meshram  02/01/2019
Dr. Disha Dilip Gandhi  16/03/2018
Dr. Kirti Sagar Karotkar  17/06/2021
Dr. Shital Rajendra Agrawal  08/07/2019
Dr. Swapnil Sunil Patil  05/04/2021
Dr. Pritee Ramaji Lalsare  05/04/2021

Non Teaching Staff

Document
Shaikh Waseem Shaikh Isa Technical Assistant
Mr. Abhimanyu S. Das Technical Assistant
Mrs. Ranjana Pramod Mahajan Technical Assistant
Mr. Hiraman Ramesh Landge Laboratory Attendant
Mrs. Gayatri Sandeep Bendale Steno Typist
Mrs. Pallavi Ravindra Borole Record Clerk
Mr. Sudhakar Dinkar Kokate Store Keeper

Teaching Staff

Non Teaching Staff