Anesthesia Department Staff

Teaching Staff

Document
Dr. Abhinay Ramchandra Harankhedkar   Professor  02/06/2008
Dr. Jayant Maruti Deshmukh  16/12/2007
Dr. Prakash Kisanrao Survade  02/01/2008
Dr. Ravindra Bhagwan Jalkote   Associate Professor  06/10/2009
Dr. Kashinath Shridhar Mahajan  16/11/2007
Dr. Lalit Vasant Patil  12/06/2008
Dr. Varsha Keshavrao Warke  01/01/2013
Dr. Bharat Ramchandra Sonawane  18/06/2015
Dr. Pooja Pandharinath Daramwar  04/02/2017
Dr. Dhiraj Anil Chaudhari   Assistant Professor  15/03/2010
Dr. Ashok Dinkar Naphade  20/05/2011
Dr. Vinod Govindrao Kinge  27/04/2009
Dr. Ravindra Dattatray Patil  04/01/2017
Dr. Arti Jagdish Patil  22/11/2012
Dr. Niraj Amrut Mahajan  23/09/2020

Non Teaching Staff

Document
Mr. Rupam S. Patil   Technician Assistant
Mrs. Jayashree Pramod Kurkure   Technician Assistant
Mr. Sandip Patil  Technical Assistant
Mr. Nilesh M. Patil  Technician Assistant
Mr. Vijay Kadu Kapse  Technician Assistant
Mr. Lalit Umakant Jawale  Technician Assistant
Mr. Chetan Kurkure  Technician Assistant
Mr. Sachin C. Chaudhari  Technician Assistant
Mr. Kishor Hari Khachane  Storekeeper
Mr. Jitendra P. Sarode  Record Clerk
Mr. Rajendra Madhukar Pachpande  Steno Typist

Teaching Staff

Non Teaching Staff